Ny lag kan stoppa distansförsäljning

Stopp för all distansförsäljning av alkohol. Det kan bli verklighet redan vid årsskiftet om regeringen får igenom sitt förslag.

Svensk alkoholpolitik är något som ofta diskuteras, och det finns många synpunkter i ämnet. Nu har Socialdepartement tagit fram ett förslag som innebär att all försäljning av alkohol över nätet blir olaglig. Enligt förslaget, som gåtts igenom av sajten ehandel.se, ska det krävas att all transport av alkoholen måste göras av kunden själv.

Det skulle stoppa alla köp genom olika öl- och vinklubbar som till exempel Belgoklubben.

Frågan har aktualiserats efter att bland annat Mathem.se erbjudit vin, och tjänsten Bubblig.se började i höstas att ta emot alkoholbeställningar från södra Sverige, för att redan samma kväll leverera från Danmark.

Departementet pekar på bevarandet av Systembolagets monopol samt folkhälsan som två anledningar till att förslaget kommit fram.

”Det införs med andra ord ett förbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker. Transportören ska i förhållande till den som har sålt alkoholdryckerna vara oberoende och får inte på uppdrag av säljaren transportera dryckerna till den som förvärvat dessa”, står det bland annat i förslaget som gått ut på remiss.

Under remissrundan har förslaget fått kritik, bland annat för att det inte finns någon analys av vad EU-rätten tillåter, samt att förändringen skulle kunna locka till mer illegal försäljning.

Om förslaget blir verklighet vill departementet och folkhälsominister Gabriel Wikström (s) se en förändring redan vid nästa årsskifte.

Läs hela artikeln här.