Mer smuggling om alkoholskatten höjs

Erika Danckwardt-Lillieström, vice vd för Sveriges Bryggerier och Anna De Geer vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen är kritiska mot de föreslagna skattehöjningarna på alkohol. Foto: Pressbild/montage

Flera branschorganisationer tror att regeringens alkoholskattehöjning kommer att innebära att smugglingen ökar och att Systembolaget tappar andelar.

Det är Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen som låtit ta fram en analys av vilka konsekvenser som en höjning av alkoholskatten skulle få.

Regeringen vill höja skatten i två steg, 2023 och 2024. David Sundén på Lakeville Consulting, som gjort analysen för branschorganisationerna, menar att regeringens konsekvensanalys är missvisande och ifrågasätter om förslaget över huvud taget kommer att leda till minskad alkoholkonsumtion.

Enligt analysen drivs inte alkoholkonsumtionen av skattenivåer utan av ändrade attityder till alkohol.

– Rapporten visar att det finns en stor risk att de senaste decenniernas positiva utveckling stannar upp och i värsta fall reverseras om alkoholskatten höjs eftersom det gör det mer attraktivt att köpa alkohol utomlands. En effekt av detta skulle kunna bli mindre skatteintäkter, säger Anna De Geer VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen i ett pressmeddelande.

– Politiken borde i stället inriktas på att upprätthålla och förstärka den nuvarande positiva utvecklingen. Detta förutsätter en väl avvägd nivå på alkoholskatten som uppmuntrar människor att göra sina alkoholinköp på Systembolaget snarare än i icke kontrollerade kanaler.

Det faktum att regeringens egna beräkningar visar att den totala alkoholkonsumtionen skulle vara oförändrad efter skattehöjningar tas som intäkt för att regeringen själv tror på en ökad smuggling som resultat.

– I praktiken räknar inte regeringen med att konsumtionen minskar utan att försäljningsnedgångarna hos Systembolaget kompenseras av ökningar i smugglingen och egeninförseln. Rapporten visar även att högkonsumenter idag är de som handlar mest smugglad alkohol, säger Erika Danckwardt-Lillieström, vice vd för Sveriges Bryggerier.

– Samtidigt skriver regeringen att förslaget kommer leda till minskad konsumtion bland högkonsumenter, detta är inte underbyggt, i värsta fall kan konsumtionen bland högkonsumenter öka.

Tidigare har även Sveriges Oberoende Småbryggerier vänt sig mot höjningen av alkoholskatten.