Många trakasseras av berusade personer

Alkohol kan ha en trevlig social funktion. Men det kan också bli för mycket. En ny undersökning visar att mer än varannan kvinna blivit sexuellt trakasserad av en berusad person.

Den svenska ölboomen är anledning till att vårt förhållande till alkohol har förändrats på senare år. Vi går ofta ut mitt i veckan, men dricker också i många fall mindre vid varje krogtillfälle.

Men i bland blir det för mycket alkohol och det får stora konskvenser för omgivningen. Det visar en ny SIFO-undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolagets dotterbolag IQ.

53 procent av de tillfrågade kvinnorna och 26 procent av männen berättar till exempel att de någon gång blivit sexuellt trakasserade av en berusad person.

– Det vi kan konstatera är att bilden av alkohol som enbart en stämningshöjare och socialt smörjmedel inte stämmer. Det är allt för många som påverkas negativt av andra personers alkoholkonsumtion och fler måste börja fundera på hur deras drickande påverkar personer i deras omgivning och om det finns anledning att ändra sättet de dricker på, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Undersökningen visar också upp följande siffror.

– Två av tre svarar att de känt sig otrygga på krogen på grund av andra människors alkoholkonsumtion.

– 63 procent uppger att de känt sig otrygga ute på stan på grund av andra människors alkoholkonsumtion.

– 34 procent svarar att de känt sig otrygga på grund av andra människors alkoholkonsumtion i samband med fest hos vänner.

– Var fjärde kvinna uppger att de känt sig otrygga hemma på grund av andra människors alkoholkonsumtion. Motsvarande siffra bland män var 12 procent.