”Låt missbrukare stoppa sig själva”

Låt personer med alkoholproblem själva blockera sig för inköp på Systembolaget. Det föreslår psykiatriläkaren Adrian Fröjdh i en debattartikel.

Det är hos Dagens Nyheter som Fröjdh presenterar sitt förslag. Han konstaterar att cirka 500 000 personer i Sverige har alkoholproblem och att alkoholskadorna varje år kostar samhället hela 66 miljarder kronor per år.

”Många som har en alkoholproblematik upplever ett stort lidande och önskar inget hellre än att upphöra med sitt drickande. De upplever en inre ambivalens, en kamp mellan alkoholbegäret och en önskan att bli nykter. När alkoholbegäret enkelt kan tillfredsställas förlorar nykterhetslängtan oftast kampen”, skriver Fröjdh bland annat.

Han jämför med spelbranschen där personer med problem kan spärra sig från sina konton. Han ser möjligheter i att det skulle fungera även för alkoholmissbrukare, där han efterlyser enklare åtgärder än att till exempel ta Antabus.

”En sådan åtgärd är en frivillig spärr mot inköp. För spelmissbruk finns i dag möjlighet att både begränsa sitt spelande eller helt spärra sitt spelkonto. Det är en enkel åtgärd som inte helt omöjliggör fortsatt spelmissbruk, men i alla fall höjer tröskeln för återfall.

Samhället borde både av humanitära och ekonomiska skäl, försöka hjälpa de människor som vill men har svårt att begränsa sitt drickande genom att införa en möjlighet att på frivillig basis, under en självvald tidsperiod, blockera sig från köp på Systembolaget.”