Lägre ölproduktion i USA – importen ökar

Den totala ölproduktionen i USA sjönk med 2,75 procent i fjol. Produktionen är nu den lägsta på över 30 år, samtidigt som importen ökar.

Det är Alcohol Tobacco Tax and Trade Bureau som presenterar siffrorna över den totala ölproduktionen i USA. Under 2016 producerades det runt 190 miljoner barrels, vilket motsvarar drygt 22,2 miljarder liter öl. Under fjolåret sjönk den siffran till 185 miljoner barrels, vilket motsvarar 21,6 miljarder liter.

År 2002 noterades en topp på över 200 miljoner barrels, men därefter har produktionen sjunkit. 2017 års siffror var en stor minskning jämfört med tidigare år. En stor del av den minskade produktionen hämtas dock igen via en ökad import.

Under de tre senaste åren har den imhemska produktionen sjunkit med 900 miljoner liter, men samtidigt har importen ökat med 585 miljoner liter. Till största delen handlar det om import från Mexiko, där flera av de största bryggerierna numera har produktionsenheter. Importen bara från Mexiko har ökat med 538 miljoner liter under de tre senaste åren.

Konsumtionen av öl sjunker alltså inte alls på samma sätt som produktionen i USA, utan i stället fraktas stora mängder öl från Mexiko, där såväl råvaror som arbetskraft är billigare.

Det finns ännu inga siffror på hur craft beer klarat sig jämfört med öl från de största bryggerierna. I fjol ökade produktionen av craft beer med ungefär en procent och de siffrorna hölls då tillbaka av att flera craft beer-bryggerier köptes upp av öljättarna och därmed ramlade bort ur statistiken.