Greenpeace vill stoppa Carlsbergs och Heinekens patent

Carlsberg och Heineken har hamnat i skottgluggen för bland annat Greenpeace. Orsaken är de patent på korn som de båda företagen fått godkända av European Patent Office (EPO).

Det är No Patents on Seeds, en organisation som förutom Greenpeace har en mängd organisationer och ett globalt nätverk av småskaliga lantbruk bland medlemmarna, som nu kräver att Carlsberg och Heineken drar tillbaka patenten, det skriver den tyska tv-kanalen Deutche Welle.

No Patents on Seeds säger i ett öppet brev till EPO att ”Patent inte ska tillåtas på öl och maltkorn. Odling och ölbryggning stammar från en flerhundraårig tradition.” Kritiker har tidigare också påtalat att två av patenten kommer från oavsiktliga mutationer.

Tidigare i november gjorde EU-kommissionen ett uttalande där man ställer sig bakom 1998 års EU-direktiv om att grödor och djur som är ett resultat av huvudsakligen vanlig förädling och avel. Något som No Patents on Seeds ser som en seger, samtidigt som man tycker att det inte räcker utan kräver en insats från regeringarna för att få EPO under politisk kontroll.

De två första patenten rör kornmutationer som ger mer distinkta och smakstabila öl med mindre dimetylsulfid. Det tredje ska ge korn som har låga halter av linolsyra vilket i sin tur ska leda stora energibesparingar vid mältning.