Förslag: Ölsälj på bryggerier nästa år

Inför gårdsförsäljning av öl och vin redan kommande sommar. Det kräver nio moderater i en motion till riksdagen.

Det råder politiskt kaos i Sverige efter riksdagsvalet och vi väntar ännu på en ny regering. Men det hindrar inte att det kommer in motioner om förändringar. En av motionerna kräver att gårdsförsäljning av öl och vin ska godkännas i Sverige redan från 1 juli nästa år.
”Frågan är av stor vikt för besöksnäringen och det lokala affärslivet runt om i hela landet men av särskild vikt för Skåne som har flera mikrobryggerier och vingårdar. Riksdagen har varit tydlig med att så bör ske och därför bör regeringen återkomma till riksdagen med ett lagförslag som möjliggör gårdsförsäljning av alkohol inom ramen för riksdagens tillkännagivande så att den nya lagen kan träda i kraft senast den 1 juli 2019, ” skriver nio moderater i motionen.
I våras beslutade en majoritet av riksdagen att gårdsförsäljning ska införas i Sverige under förutsättning att Systembolagets monopol inte hotas. Då var det Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som utgjorde majoriteten.
De nio bakom motionen pekar på att Finland gjort liknande förändringar och att det vore bra för besöksnäringen med gårdsförsäljning. Sedan tidigare är sådan försäljning tillåten i övriga Europa.
”Det finns inga formella hinder för att inte också Sverige ska kunna möjliggöra gårdsförsäljning av alkohol. Nu när närproducerat öl blivit en trend och fler mikrobryggerier öppnas i Sverige torde det vara  naturligt att även öppna möjligheten för dem att sälja sina varor till kunden direkt, utan mellanhand”.
De nio politiker som står bakom motionen är Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Tobias Billström, Anders Hansson, Ulrika Heindorff, Maria Malmer Stenergard, Hans Wallmark, Noria Manouchi och Louise Meijer.