Enkät: Hur bra är svensk hantverksöl?

Hur bra är svensk hantverksöl? Det är frågan vi vill ha svar på i den här enkäten.

Man hör ofta att kvaliteten på svensk hantverksöl blir bättre och bättre. Men för ett tag sen var det het debatt i en Facebookgrupp om svensk ipa och hur den står sig kvalitetsmässigt i en jämförelse med amerikanska.

Vissa ansåg att den amerikansktillverkade var mycket bättre, andra gav mothugg. Vad tycker du?

Svaren publiceras i en artikel nästa vecka.

Röstningen avslutas på söndag kväll.