Carlsberg utvecklar miljöengagemang

Carlsberg Sverige fortsätter sitt arbete med klimatfrågor. Nu blir man första bryggeri som går med i Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige samlar idag över 350 aktörer, allt från städer, kommuner, myndigheter, organisationer och företag. Carlsberg Sverige blir det första bryggeriet som ansluter sig till initiativet.

– Vi vill bidra till att Sverige går före och visar att vi kan bli en fossilfri nation och nå en hållbar framtid. Genom att gå med i Fossilfritt Sverige vill vi vara en del av lösningen och vi tror starkt på samverkan och samarbete. Just nu har vi ett särskilt fokus på förpackningar som står för en stor del av vårt koldioxidavtryck, säger Ted Akiskalos, vd Carlsberg Sverige.

Carlsbergs klimatmål är att företaget ska uppnå noll koldioxidavtryck i den egna produktionen, vilket innebär i samtliga bryggerier över hela världen, senast år 2030. All elektricitet som används ska vara 100 procent förnybar senast år 2022 och klimatavtrycket sett över hela värdekedjan ska minska med 30 procent fram till år 2030.

– Klimatförändringarna är allvarliga och påverkar oss alla. Både vi som lever nu och framtida generationer. Klimatrapporten från FN:s klimatpanel visar att vi måste minska utsläppen av växthusgaser i snabbare takt än vi tidigare trott, säger Anna Anderberg, hållbarhetsansvarig på Carlsberg Sverige.

Carlsberg Group har satt ett branschledande klimatmål, som godkänts av Science Based Targets initiativet, där man bidrar till Parisavtalets tuffare ambition om att hålla nere den globala uppvärmningen till 1,5 grader.