Gräsrötterna betalade för alkoholtillståndet

Hur man skaffar pengar till ett alkoholtillstånd? Man ber andra investera. Det gjorde Robert Lagergren.