Tempel Brygghus tar nästa steg i utvecklingen. Nu byggs ett eget bryggeri i utkanten av Uppsala, och Arvid Landgren får dessutom en kollega.
– Nu ska vi bli effektivare och göra kvalitetsförbättringar, säger Landgren.