Differerentierad alkoholskatt är inte möjligt med tanke på svensk alkoholpolitik. Det menar finansminister Magdalena Andersson (S), men hon får direkt kritik från Sveriges Oberoende Småbryggerier.

Minnesota är den sista delstaten i USA som bara tillåter öl upp till 3,2 procent i vanliga butiker. Nu börjar allt fler bryggerier avsluta produktionen av sådan öl.